Övernattning

Per bädd och natt (max 24 h)........................................165 kr
Extrabädd = madrass på golv..........................................135 kr
Vid vistelse utöver 24h betalas extra per bädd..................50 kr
Vindskydd, tält och husvagn per person.......................... 90 kr

Förekommer daggäster vid en övernattning betalas för dessa 35 kr/person och dag.

Minimiavgift vid övernattning: Avgift beräknas på minst 15 personer i grupp vilket per dygn blir 2475 kr.

Övrigt

Hyra av enbart kök och storstuga under max 6 timmar:  1650 kr.  Därefter 250 kr per timme
Dagavgift tillkommer vid fler än 25 deltagare med 35 kr/person Räknas från deltagare 26 och uppåt.

Om värmen vid avfärd ej ställts om enligt uppgifter i informationsbrev betalas 165 kr/dygn fram till nästa hyresgästs ankomst eller besök av stugvärd                                                                                   
Telefon: Lokalsamtal (spärr för mobil och utland).............5 kr
Bastu: 2 timmar.............................................................150 kr
Hyra av kanot:.................................................................60 kr/h max 300 kr/dag

Avbeställningsavgift beräknas på 15 gäster och bokningens längd.
Vid avbeställning senare än 120 dagar före ankomstdag 25 % av beräknad avgift
Vid avbeställning senare än 60 dagar före ankomstdag 50 % av beräknad avgift
Vid avbeställning senare än 30 dagar före ankomstdag 75 % av beräknad avgift
Vid avbeställning senare än 15 dagar före ankomstdag 100 % av beräknad avgift

Vid eventuell avbeställning av bokad tid så kan det ske med förfrågningsformuläret på hemsidan. Ange att det gäller en avbeställning i rutan för övrig information. Avbeställning kan ej ske per telefon.